Terug naar patiënten

Huisregels

Hieronder vindt u de huisregels:

Persoonlijke gegevens
 • Als nieuwe patiënt dient u een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspasje te overhandigen tijdens de eerste afspraak.
 • Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoon, e-mail etc., dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven via de balie of het daarvoor voorziene formulier op onze website.
 • Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid in te vullen. Dit om mogelijke complicaties te voorkomen.
 • Wijzigingen in uw gezondheid en medicijngebruik dient u altijd aan ons door te geven.
Afspraken
 • Vriendelijk verzoeken wij u, wanneer u onze praktijk bezoekt, zich ten allen tijde te melden aan de balie. De balieassistente verwijst u dan naar de desbetreffende wachtruimte.
 • U kunt uw afspraak van maandag tot en met vrijdag, tot 24 uur op voorhand, telefonisch of per mail, kosteloos annuleren. Anders worden er kosten in rekening gebracht. (zie tarieven op onze website)
 • Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, dit is
  helaas niet altijd mogelijk. Onze excuses daarvoor. Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze balieassistente.
Algemeen
 • In openbare gebouwen mag niet gerookt worden. Dus ook niet bij de tandarts. Misschien meteen een goede reden om te stoppen?
 • Wij verzoeken u vriendelijk uw mobiele telefoon op stil te zetten in onze praktijk. Moet u onverhoopt toch een telefoontje moeten beantwoorden, wilt u dit dan doen zonder andere patiënten en onze balieassistente te storen.
SPOEDGEVALLEN
 • Als u klachten heeft, neemt u dan direct contact op met onze praktijk.
  Als u 's morgens voor 10.00 uur belt, doen wij ons best om u nog
  dezelfde dag te helpen. Houdt u er rekening mee dat uw voorkeurstijd
  waarschijnlijk niet voorhanden is.
 • Is er sprake van een minder dringende klacht dan zullen wij u zo
  spoedig mogelijk proberen te helpen. Indien de praktijkdrukte dit niet  op
  dezelfde dag toelaat, zullen wij u op een ander tijdstip inplannen.
 • Is uw prothese, plaatje of frame gebroken of kapot? Breng deze dan
  voor 09.30 uur naar de praktijk. In principe kunnen wij deze dan binnen
  één dag repareren.
 • Buiten de praktijkuren is er een avond-en /of weekenddienst. 

 

Behandelingen
 • Tijdens uw eerste bezoek bij ons in de praktijk nemen wij ruim de tijd. Tijdens deze afspraak doen wij een mondonderzoek en indien nodig maken we röntgenfoto’s. Aan de hand van dit gehele onderzoek kunnen wij u informeren over uw gebitssituatie. Indien noodzakelijk wordt een vervolgafspraak gemaakt bij een tandarts, mondhygiëniste of preventieassistente.
 • Tijdens de halfjaarlijkse controle is er in principe geen tijd voor behandeling. Er zal dan een vervolgafspraak gemaakt worden.
 • Wij declareren via factoringmaatschappij Infomedics. Voor alle vragen over betalingen dient u met hen contact op te nemen. Zie Betalingen. Heeft u vragen over de gedane behandelingen dan kunt u contact opnemen met onze balieassistente.
GEDRAGSREGELS VOOR PATIËNTEN.
 • Regel 1  Binnen Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans gaan wij respectvol met elkaar om!
  Toelichting; Het respectvol omgaan met elkaar is de basisregel voor iedereen die zich in tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans  bevindt.
 • Regel 2  Privacy handhaven.
  Toelichting: Wanneer u zich aan de balie wilt aanmelden, houdt dan gepaste afstand als er een andere patiënt aan de balie wordt geholpen.Het betreden van onze behandelkamers zonder dat u daarvoor toestemming heeft van één van onze medewerkers is niet toegestaan.
 • Regel 3  Verbaal geweld is binnen tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans niet toegestaan.
  Toelichting; Onder verbaal geweld wordt verstaan:
  • vloeken;
  • beangstigde of kwetsende opmerkingen van allerlei aard;
  • verbale intimidatie en proberen iets af te dwingen;
  Actie;
  * Betrokkene(n) aanspreken, eventueel samen met de tandarts of
     andere collega.
  * Schriftelijke waarschuwing en /of aangifte
 • Regel 4 Seksuele Intimidatie
  Toelichting Het is niet toegestaan om intieme vragen te stellen over privé-leven aan medewerkers of patiënten. Suggestieve opmerkingen maken of ongewenste aanrakingen zijn niet toegestaan. Seksueel getinte aandacht als verbale en non-verbale uitlatingen en handtastelijkheden met een seksuele bedoeling zijn verboden.