Terug naar patiënten

Klachten

Als er klachten zijn over de behandelingen, over de rekening of over al wat te maken heeft met onze praktijk, zouden wij het op prijs stellen dat u ons daarover informeert.

Komt u er samen met ons niet uit, kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert dit ook geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn er twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.