Terug naar kwaliteitsbewaking

Evaluatieformulier

Graag ontvangen wij van u feedback over onze praktijk zodat wij de kwaliteit nog beter kunnen verbeteren.

Instructie

Hieronder komen verschillende elementen aan bod waarmee u als patiënt in onze praktijk mee te maken heeft. We vragen u om bij elk van deze zaken aan te geven hoe goed of slecht uw persoonlijke ervaring hiermee is. U kunt dit doen door het aanklikken van een cijfer. De betekenis van de cijfers is als volgt:
1 zeer slecht – 2 slecht – 3 neutraal – 4 goed – 5 zeer goed - ? geen mening, niet van toepassing

Evaluatie formulier

1. De bereikbaarheid van de praktijk

2. Het maken van afspraken

3. De wachtruimte

4. De behandelruimte

5. De zorgverlening door de mondhygiëniste/(preventie)assistent
Mondhygiënisten en (preventie)assistenten mogen, in opdracht van de tandarts, zelfstandig bepaalde behandelingen uitvoeren. Wat vindt u van:

6. De behandeling door de tandarts
Als u in de praktijk door meerdere tandartsen wordt behandeld, geeft u dan uw mening over de tandarts bij wie u het laatst bent geweest.

7. De informatie die u krijgt van de tandarts
Als u in de praktijk door meerdere tandartsen wordt behandeld, geeft u dan uw mening over de tandarts bij wie u laatst bent geweest.

8. Rekeningen en betalingen

9. Algemeen eindoordeel over de praktijk

10. Enkele algemene gegevens over uzelf
Tot slot worden hier enkele algemene gegevens over uzelf gevraagd. U wordt verzocht het juiste antwoord in te vullen of aan te vinken.

* = verplicht