Terug naar patiënten

NIEUWE PATIËNTEN

Uw eerste consult start met een kennismaking. De vragen en wensen die u dan kenbaar maakt, zijn aanleiding voor een uitgebreid mondonderzoek onderbouwd met meestal drie röntgenfoto's. Wij verzoeken u tevens een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Het is voor ons van belang een goed inzicht te hebben in uw algemene gezondheid en op de hoogte te zijn van eventueel medicijngebruik. Dit consult legt de basis voor een verder behandelplan met bijhorende kostenbegroting.
In het geval dat een specialistische behandeling noodzakelijk is, zullen wij u verwijzen, indien mogelijk binnen de praktijk zelf.
Vergeet niet uw verzekeringspapieren en legitimatie met BSN mee te nemen.

Alle patiënten dienen rekening te houden met onze huisregels.